حس بیست اولین مرکز ایکس بادی در کرج در مورد اثر بخشی تمرینات EMS مقاله زیر را برای شما گردآوری کرده است. تا بتوانیم به عنوان بهترین باشگاه ایکس بادی در کرج از نگاه شما مطالب علمی روز در مورد EMS را در اختیار شما قرار دهیم تاشما ایکس بادی در کرج را به صورت علمی دنبال کنید.

حس بیست اولین مرکز ایکس بادی در کرج در مورد اثر بخشی تمرینات EMS مقاله زیر را برای شما گردآوری کرده است.

تا بتوانیم به عنوان بهترین باشگاه ایکس بادی در کرج از نگاه شما مطالب علمی روز در مورد EMS را در اختیار شما قرار دهیم تاشما 

ایکسبادی در کرج را به صورت علمی دنبال کنید.

 

 

ثابت شده است که تمرینات EMS از روش های تمرینی موثر و صرفه جو در وقت برای اهداف بازتوانی و پزشکی در ورزش است.

 این روش تمرینی ازکاهش عملکرد ورزشی ورزشکاران پس از آسیب های ورزشی جلوگیری و به بهبود بازسازی عضلات آن ها کمک می کند.
همچنین
 به آن ها اجازه می دهد محرک تمرینی اضافه ای را علاوه بر تمرینات ورزشی سنتی به تمرینات خود اضافه کنند.

گزارش شده است که 3 تا 6 ماه تمرینات EMS منجر به افزایش 58 تا 79 درصدی قدرت عضلانی پویا می گردد.

طراحی و اجرای تمرینات EMS نیازمند آگاهی از پارامترهای مختلفی است که از آنها میتوان به فاکتورهای زیر اشاره کرد: استراحت، شدت ایمپالس، دامنه ایمپالس، تعداد جلسات در هفته، خستگی و زمان استراحت و .... که همگی تاثیر مستقیمی بر اثربخشی تمرینات EMS می گذارند. 

به طور مثال ارتباط خطیبین شدت ایمپالس و افزایش قدرتعضلانی وجود دارد.

دیگر عامل اثر گذار تواتر تحریک (هرتز) می باشد که تعداد تحریک در هر ثانیه می باشد. تواتر های 20 تا 40 هرتزی اغلب باعثتحریک عضلات کند انقباض و تواتر های 50 تا 120 هرتزی سبب درگیر شدن تارهای تند انقباض می گردند. بنابراین انتخاب تواتربهینه به هدف شما بستگی دارد. پژوهش های بسیاری اثبات کرده اند که تمرینات EMS سبب افزایش عملکرد ورزشی در پارامترهای پرش، دوی سرعت و قدرت عضلانی شده اند. جالب اینکه حداقل تواتر مورد نیاز برای تمرینات EMS 

20 هرتز بوده و نیازی به بالا بردن مازاد آن حین تمرین نمی باشد

 

 

مترجمین:

 

دکتر جلال طاهرآبادی 

• دکتری تخصصی فیزیولوژی عصب و عضله

• فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاه سراسری 

• عضو بنیاد ملی نخبگان 

• متخصص بدنسازی و تناسب اندام 

 

سینا عبدالملکی 

• کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش 

• کار افرین حوزه ورزشی 

• صاحب برند مجموعه های سینا جیم و حس بیست 

• مربی رسمی فدراسیون بدنسازی 

• عضو اسبق تیم دو ومیدانی دانشگاه آزاد 

 

 

 

 

Effects of an Impulse Frequency Dependent 10-Week Whole-body Electromyostimulation Training Program on Specific Sport Performance Parameters-2020