با حس بیست

بدن رویایی خود را با 2 جلسه 20 دقیقه ای در هفته بسازید.

درباره ما

 

باشگاه ای ام اس در کرج حس بیست

باشگاه ای ام اس حس بیست به مدیریت سینا عبدالملکی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش با رزومه مشخص علم و تجربه را با تکنولوژی در زیر یک سقف گرد هم اورده است تا بتوانیم در این مجموعه در حداقل زمان شما را به حداکثر بازدهی برسانیم. حس بیست باشگاه ای ام اس در کرج میباشد که به بانوان و اقایان عزیز برای رسیدن به تناسب اندام کمک میکند. مجموعه حس بیست به عنوان بهترین باشگاه ای ام اس در کرج توسط ورزشکاران عزیز انتخاب شده تا مسئولیت این مجموعه را برای رساندن شما به تناسب اندام از قبل بیشتر نماید

حس بیست