با حس بیست

بدن رویایی خود را با 2 جلسه 20 دقیقه ای در هفته بسازید.

پکیج های ایکس بادی

 
طلایی
2.250.000 تومان
37 روزه
 • تعداد جلسات: 12
 • تعداد غیبت مجاز: 2
 • تست آنالیز بدن و سایزگیری: 2
 • لباس تمرین: رایگان
 • برنامه غذایی: رایگان
نقره ای
2.050.000 تومان
30 روزه
 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد غیبت مجاز: 1
 • تست آنالیز بدن و سایزگیری: 2
 • لباس تمرین: رایگان
 • برنامه غذایی: رایگان
برنزی
1.650.000 تومان
30 روزه
 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد غیبت مجاز: 1
 • تست آنالیز بدن و سایزگیری: 2
 • لباس تمرین:

  1

 • برنامه غذایی: رایگان